กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนถั ก ท อ ส า ย ใ ย

กลอนก็พี่บอกให้เงียบแล้วไงเล่า

กลอน..คนของเธอ..

กลอนApennysavedisapennyearned.

กลอนมือขยับจับบรรจงตรงที่หมาย

กลอนถ้าจูบของเธอจะชื่นฉ่ำดังสายฝน

กลอนKnowledgemakeshumble;

กลอนจุดที่ต่ำสุดของชีวิต

กลอนต้ อ ง ทำ ตั ว เ ป็ น ค น เ จ้ า น้ำ ต า

กลอนWeourselvesfellthatwhatweare

กลอนทุกสิ่งทุกอย่าง

กลอนฉันอยากจะเป็น..

กลอนความรักไม่ใช่งานเลี้ยง

กลอนเ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง

กลอนนิ่มเนื้อณหนั่นนั้น

กลอนเธอนั้นช่าเร้าใจ

กลอนระยะทาง–มันก็เป็นแค่มาตรา

กลอนนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวเสียวหนักหนา

กลอนถั ก ท อ ส า ย ใ ย

กลอนIneverybeginning

กลอนมือที่ช่วยเหลือน่าเคารพบูชา

กลอนอันคำขวัญวันเด็กที่ท่านให้

กลอนคือความหมายของกันและกัน

กลอนTheloveisnottogive.


© 2014 5nok.com กลอนรัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง || Privacy &Terms