กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนความรักไม่ใช่งานเลี้ยง

กลอนไม่ได้รักแต่คิดถึง

กลอนผู้หญิงก้อเหมือนดอกไม้

กลอนจะรักอีกสักครั้ง

กลอนไม่หล่อแต่รวยเสน่

กลอน....รักกันนะ...

กลอนมือขยับจับบรรจงตรงที่หมาย

กลอนเศษแก้วที่บาดนม

กลอนถึ ง เ ธ อ จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ค น ส ว ย

กลอนคนที่รู้จักจุดหมายปลายทางของตนเอง

กลอนภรรยาถามสามีว่า:ถ้าฉันตายเธอจะเศร้าเสียใจไหม

กลอนแตงกวาแทนคิดถึง

กลอนวันนั้นเขาจับฉันถ่างขา

กลอนทาทายังขี่Smashสุดซ็กซี่

กลอนส. ตั ว แ ร ก บ อ ก แ ท น ค ว า ม คิ ด ถึ ง

กลอนไม่ใช่ศรที่ขี้อิจฉา

กลอนค่อยๆพี่ยกเบาๆเขาจะตื่น

กลอนข อ บ คุ ณ ค ว า ม เ ป็ น มิ ต ร ที่ ม อ บ ใ ห้

กลอนเขาจากไปแล้วนะเรา

กลอนดอกกุหลาบยังไร้ในไออุ่น

กลอนฉันไม่ต้องการคำว่า–รัก–สักเท่าไหร่

กลอนอายครูบ่รู้วิชา

กลอนความรักมีให้เทอเต็มท้องฟ้า

กลอนสักวาสาวๆพอจะแตก


© 2014 5nok.com กลอนรัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง || Privacy &Terms