กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนไม่ว่าเธอจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้

กลอนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

กลอนHungeristhebestsauce.

กลอนไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม

กลอนถ้าจะแพ้อย่าอ่อนแอให้ใครเห็น

กลอนส่ ง ม า ก ว น ใ จ

กลอนใต้แสงไฟเราสองต้องใกล้ชิด

กลอนเราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้แต่เราสามารถปรับใบเรือได้

กลอนค ว า ม ท ร ง จำ ดี ๆ จึ ง เ ก็ บ ไ ว้

กลอนขอบคุณ–ที่มาให้รัก

กลอนEveryoneminuteyouspendinplanning

กลอนเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ

กลอนฟ้ากว้าง…ช่างฟ้า

กลอนถั ก ท อ ส า ย ใ ย

กลอนขวดที่หนึ่ง ซึ่งใจเลือดไหลคล่อง

กลอนรั ก แ ร ก มั น แ ย ก ย า ก

กลอนห า ก วั น ไ ห น ค ว า ม จำ สั้ น

กลอนเพราะเลวเกินไปเธอจึงไม่รักพอดีเกินไปก็ไม่มีใครแยแส

กลอนหากปรารถนาดอกกุหลาบ

กลอนคนดีของฉัน

กลอนเป็นคนใช่ต้องได้ความสำเร็จเสมอไป

กลอนว่าวจะลอยขึ้นสูงได้เพราะเหตุที่ต้านลม


© 2014 5nok.com กลอนรัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง || Privacy &Terms