กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนความรักคือทุกอย่าง

กลอนเออ…เพิ่งจะรู้กรูมันเลว

กลอนไม้ท่อนหนึ่งซึ่งถือไว้ในมือท่าน

กลอนข อ บ คุ ณ ค ว า ม เ ป็ น มิ ต ร ที่ ม อ บ ใ ห้

กลอนเธอนั้นช่าเร้าใจ

กลอนแดดจางใส…ใส

กลอนอันผู้ชายไร้สัตย์จัดว่าเหี้..

กลอนสองดวงตาจาบจ้องมองผวาร้องไอหยาใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใหน

กลอน“Trueloveislikeajigsawpuzzle.

กลอนร อ เ ธ อ หั น ม า ม อ ง ท า ง นี้

กลอนการจีบหญิงแท้จริงนั้นแสนง่าย

กลอนก็พี่บอกให้เงียบแล้วไงเล่า

กลอนเงินและงานการศึกษาควรหาก่อน

กลอน“ทำไมผู้หญิงถึงสนใจเรื่องความสวย

กลอนความรักของเราเหมือนเส้นขนาน

กลอนก้ า ว แ ร ก ที่ พ ล า ด ไ ป

กลอนแม้นไม่ได้พบหน้า

กลอนความรักก็เหมือนตด..

กลอนวันเวลาอาจเปลี่ยนใจใครต่อใคร

กลอนคิดถึงจึงส่งมา

กลอนนาฬิกาบอกเวลาที่ต้องจาก

กลอนอย่าถามเลยว่าฉันจะรักเธอนานสักแค่ไหน

กลอนเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีความกล้า

กลอนห อ ไ อ เ ฟ้ ว ที่ ว่ า สู ง


© 2014 5nok.com กลอนรัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง || Privacy &Terms