กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนรักอ้ำอึ้ง

กลอนห อ ไ อ เ ฟ้ ว ที่ ว่ า สู ง

กลอนฝ น เ อ ย ฝ น รั ก

กลอนคิดถึงคือความทุกข์

กลอนหากปรารถนาดอกกุหลาบ

กลอนNomanisfittocommandanother

กลอนค่าของคนอยู่ที่ผลของใจ

กลอนหนาวใจห่มผ้าไปไม่หายหนาว

กลอนถามดาวบนฟากฟ้า

กลอนวางโทรศัพท์ลง...

กลอนEveryoneminuteyouspendinplanning

กลอนคนเราเจ็บปวดครั้งแรก

กลอนเป็นพระมีหน้าที่เทศน์

กลอนมีที่เดียวที่คำว่า”Success”

กลอนอ ย่ า ลื ม ส ว ด ม น ต์

กลอนน้องช่วยหยิบยางลบให้ที

กลอนAmInotdestroyingmyenemies

กลอนไม่อยากเป็นเพียงคนไกลห่าง

กลอนเก็บรูปถ่ายฉันไว้

กลอนฟ้ากว้าง…ช่างฟ้า

กลอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

กลอนความรักไม่ใช่งานเลี้ยง

กลอนผีเสื้อคู่ดอกไม้

กลอนคาบคณิตคิดถึงเธอจนหงุดหงิด


© 2014 5nok.com กลอนรัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง || Privacy &Terms