กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนจุดหมายของการดื่มเหล้าเมา

กลอนความรักเปรียบเสมือนเม็ดทราย

กลอนกลิ่นหอมของดอกไม้..อาจคล้ายกับกลิ่นไอของความรัก

กลอนความรัก…

กลอนฟ้ากว้าง…ช่างฟ้า

กลอนข่าวคราวเงียบหายไปหลายวัน

กลอนนั่งมองดาวบนฟ้า

กลอนรักอ้ำอึ้ง

กลอนเ ธ อ จ ะ รู้ บ้ า ง ไ ห ม ว่ า . . . มี ส า ย ต า คู่ห นึ่ ง ค อ ย ห่ ว ง ห า

กลอนเศร้าก็หลายครั้ง

กลอนก่อนเซ็นชื่อในเอกสารใดๆ

กลอนกรูมี"หัวใจ"อยู่ใต้"หัวนม"

กลอนไม่อยากเห็นเธอต้องทุกข์ใจ

กลอนรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมีย

กลอนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง

กลอนเคยรักมาอย่างไร

กลอนจะดูคนจงดูที่คำถามของเขา

กลอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

กลอน...เธอบอกให้ฉันแยงแทงเธอก่อน

กลอนเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย

กลอนคนที่คิดถึงความสำเร็จในวันข้างหน้าต้องเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้

กลอนเจ็บแล้วจำคือคน

กลอนIntelligenceiswhenyoufind