ข้อความที่ต้องการแปล


ภาษา : >> แปลเป็นภาษา :แปลภาษา xvideos เป็นไทย


ผลการแปล | แปลว่า

xvideos u003cau003e

ส่งคำแปลเข้าเฟสบุ๊ค

ความคิดเห็น+ instead + question + whether + particle + size + patent + sufficient + sum + http:wwwgarciniacambogiaqwecomgarciniacambogiaextractresults + garcinia + cambogia + extract + results + from + garciniacambogiaqwecom + fainting + gastroenteritis + stomach + infection + food + poisoning + Side + effects + substances + The + Agency + added + its + list + prohibited